Centrum voľného času, Rovňanová 7, Zlaté Moravce


Informácie a prihlášky: 

Vlado: 0948 168 777 

zm@tangoclub.sk
Tešia sa na Vás:

Eva a Vlado

Silvia a Karol